“Tha an saoghal fhathast àlainn, ged nach eil thu ann. / The world is still beautiful, though you are not in it.” Bàrdachd: Latha Naomh Anndra / Gaelic poems for Saint Andrew’s Day

ZP_Tha an saoghal fhathast àlainn, ged nach eil thu ann_The world is still beautiful, though you are not in it. Verse from a Gaelic poem, an elegy for his brother, by Sorley Maclean