Maltese Proverbs: Min jobżoq lejn is-sema jiġi f’wiċċu !

 

Old Maltese Proverbs:

 

 

La ddardarx l-għajn li trid tixrob minnha.

Don’t foul the spring from which you may want to drink.

*

Wieħed imut fis-sakra,  u l-ieħor imut għal qatra.

One man dies of drunkenness, another dies for want of a drop.

*

Min jobżoq lejn is-sema jiġi f ‘wiċċu.

Whoever spits toward the sky, it comes down on his own face.

*

Aħjar ħarba minn karba.

Better to run away than to groan.

*

L-ilma fil-bir ma jaqtax għatx.

Water still in the well doesn’t quench a thirst.

*

Min igħid li jrid,  ikollu jisma’  milli ma jridx.

Whoever says whatever he likes will have to hear what he doesn’t like.

*

Għajn ma tara(x) qalb ma tuġa'(x).

What the eye doesn’t see the heart doesn’t grieve over.

*

Min jiekol il-laħma jeħtieġ iġerrem l-għadma.

He who eats the meat must also gnaw the bone.

*

Il-flus jagħmlu l-flus,  u d-dud jagħmel id-dud.

Money breeds money, and worms breed worms.

*

Agħtini xortija u itfagħni ‘l-baħar.

Give me my luck  –  and throw me in the sea.

 

_____

 

 

Maltese Riddles:

 

 

Il-Halq

 

Sala b’ħafna siġġijiet,

Pulċinell jiżfen fin-nofs.

 

The Mouth

 

A drawing-room with many chairs,

In the middle a clown dancing.

*

In-Nifs

 

Ħaga moħġaġa:

Ma tistax iżżommha iktar minn minuta

Għalkemm ħafifa iktar minn rixa.

 

The Breath

 

Riddle-dee-dee:

You cannot hold it more than a minute

Though it is lighter than a feather.

*

Il-Qalb

 

Ħaġa moħġaġa:

Imsakkra ġo fik

U jistgħu jisirquhielek.

 

The Heart

 

Riddle-dee-dee:

Locked up inside you

And yet they can steal it from you.

 

_____

 

Proverbs and riddles compiled by Arthur John Arberry