יהודה עמיחי / Yehuda Amichai : “The two of us together and each one alone”

יהודה עמיחי

שנינו ביחד וכל אחד לחוד

ילדה שלי, עוד קיץ עבר
ואבי לא בא ללונה פארק.
הנדנדות מוסיפות לנוד.
שנינו ביחד וכל אחד לחוד.

אופק הים מאבד ספינותיו –
קשה לשמר על משהו עכשיו.
מאחורי ההר חכו הלוחמים.
כמה זקוקים אנו לרחמים.
שנינו ביחד וכל אחד לחוד.

ירח מנסר את העבים לשניים –
בואי ונצא לאהבת בינים.
רק שנינו נאהב לפני המחנות.
אולי אפשר עוד הכל לשנות.
שנינו ביחד וכל אחד לחוד.

אהבתי הפכה אותי כנראה
כים מלוח לטפות מתוקות של יורה;
אני מובא אליך לאט ונופל.
קבליני. אין לנו מלאך גואל.
כי שנינו ביחד .כל אחד לחוד.

_____

 

Look,  sweetie, one more summer’s turned dark
And my dad hasn’t come to the amusement park.
The swings keep swinging on their own.
The two of us together and each one alone.

 

The horizon loses its ships off the shore.
Hard to hold on to a thing anymore.
The fighters waited behind the hill.
How much we need of mercy still !
The two of us together and each one alone.

 

The moon is sawing the clouds in two.
Let hand-to-hand love bring me against you.
We alone will make love where the two camps fight.
Perhaps we can still make everything right.
The two of us together and each one alone.

 

As the first sweet rain was once salt sea
So,  it would seem,  has my love changed me.
I am brought to you slowly,  and fall.  My dear,
Receive me.   No angel redeems us here.
Because the two of us are together.  Each is alone.

 

_____

 

Yehuda Amichai (1924 – 2000) was one of

the first poets to compose in colloquial Hebrew.

Written in 1955, this simple, complex poem

makes reference to lease contracts:

“the two of us together and each one alone” – direct

from Hebrew and equivalent to the English legal

phrase  “both jointly and severally” — which we

can now read as the Palestinian-Israeli land

struggle.   The poem also draws upon a popular Israeli

children’s song of the 1950s:

“Daddy, come, let’s go to the Amusement Park !”

 

_____

 

We are grateful to A. Z.  Foreman for his translation

of the above poem from Hebrew into English.

Visit his website:   poemsintranslation.blogspot.com